Biologický zinek

 

A11 - TIANSHI ZINC CREAM SUPPLEMENT

Biologický zinek

Hlavní přísady: Mléčnan zinečnatý, glukóza, vaječný proteinový prášek

Zinek je životně důležitý stopový prvek, který hraje zásadní roli v celé řadě tělesných funkcí. 160 různých druhů enzymů je ovlivněno zinkem. Četné studie ukázaly, že význam zinku je i v tom, že je centrálním atomem sekvencí DNA rozpoznávajících steroidní receptory. Zinek hraje životně důležitou roli v dosažení zdravé reprodukce a imunitního systému, hojení poničených tkání a hladiny cukru v krvi. Odbourávání volných radikálů také částečně závisí na přítomnosti zinku.

Nedostatek zinku se projevuje poruchami růstu, ztrátou chuti k jídlu a snížené imunitě. V horších případech nedostatek zinku zapříčiňuje vypadávání vlasů, průjem, impotenci, hypogonadismus u mužů, poškození očí a pokožky.

Stopový prvek zinek je nutný pro organismus člověka. Biologický význam zinku je mnohem složitější, než u jiných stopových prvků. Nedostatek zinku byl poprvé objeven v roce 1961 u mladých mužů v Íránu, kdy bylo pozorováno, že se u těchto lidí zvětšují rozměry hlavy, mají nízký vzrůst a sníženou sexuální schopnost. Bylo dokázáno, že všechny tyto negativní jevy jsou vyvolány nedostatkem zinku v potravě nebo jeho neúplným vstřebáváním.

 • Zinek se účastní procesů tvorby enzymů a jejich funkce. Enzymy jsou vysokomolekulární látky, které urychlují chemické reakce v organismu a zajišťují , že tyto reakce budou probíhat správným směrem. Bez enzymů a jejich správné funkce by nebylo života. 160 druhů enzymů v organismu člověka je závislách na přítomnosti zinku. Zinek hraje roli katalyzátoru, urychluje chemické pochody v organismu bezprostředně se účastní v procesu vytváření nukleové kyseliny, bílkovin, účastní se na dělení buněk, jejich růstu a obnově.

 • V lidském organismu hraje zinek obrovskou roli v tvorbě hormonů. Pro děti a mladistvé ve stádiu růstu a vývoje má zinek zvláštní význam a je jednou z nejdůležitějších látek ve výživě. Vědecké výzkumy ukázaly, že zinek má přímý vliv na tvorbu vazivových tkání a kostry. Doplnění nedostatkového prvku zinku rzychluje růst a vývoj dětí a mládeže; klinická pozorování ukázala, že u dětí, které trpí nedostatkem zinku, se vyskytuje opožděný růst a vývoj. Po doplnění zinku dochází k výraznému zlepšení zdravotního stavu.

 • Zinek má velký význam pro normální funkci pohlavních orgánů a pro podporu sexuální schopnosti na náležité úrovni. V organismu člověka je zinek nejvíce koncentrován ve verlatech, nadvarlatech a v prostatě. Avšak nejvíce zinku je obsaženo ve spermatu. Nedostatek zinku může u mladých manželských párů vyvolávat neplodnost. Na základě lékařského výzkumu se ukázálo, že nedostatek zinku u dětí školního věku opožďuje proces pohlavního dospívání a snižuje funkčí aktivitu pohlavních žláz.

 • Stopový prvek zinek je také důležitou látkou pro zachování a udržení dobrého zraku. Obsah zinku v očích člověka je poměrně vysoký a může dosahovat 21,86 mg mol/gr. V sítnici oka je obzvlášť mnoho zinku. Proto nedostatek zinku může vyvolat zhoršení zraku, snížení schopnosti adaptace na šero. V každodenním životě má význam věnovat zvláštní pozornost užívání a vstřebávání stopových prvků vápníku a zinku. To je velice důležité jak pro lidské zdraví, tak i pro prevenci krátkozrakosti.

 • Zinek má vliv na rozeznávání různých chutí. Při nedostatku zinku dochází k poškození buněk sliznice dutiny úst a jazyka. V důsledku toho jsou ucpány otvory chuťových kanálků jazyka. Potrava se nemůže dotýkat chuťových receptorů (čidel) na jazyku a člověk ztrácí pocit chuti a v důsledku toho ztrácí chuť.

 • Výsledky vědeckých výzkumů za poslední roky uvádějí, že zinek zvyšuje imunitu (obranyschopnost organismu proti infekčním chorobám a vzniku nádorů) a brzdí proces stárnutí. Uvádí se několik druhů působení zinku v oblasti zvýšení imunity:

 • reguluje funkci některých enzymů

 • je nutný pro syntézu DNA, RNA a bílkovin

 • reguluje vzájemné reakce mezi imunitními buňkami organismu

 • je nutný pro regulaci prostupnosti buněčných membrán pro různé látky v závislosti na přítomnosti vápníku

 • je nutný pro tvorbu některých buněčných bílkovin

 • pro lymfatické buňky, které se podílejí na imunitě organismu, je nedostatek zinku oslabujícím faktorem

 • podporuje správný růst a vývoj během těhotenství, dětství a v období dospívání a také pomáhá při vývoji spermií, je potřebný pro ovulaci a hojení

 • pomáhá zlepšit zrak a hojí pokožku a také pomáhá při ztrátě chuti k jídlu

Obecně můžeme říci, že všechny tyto faktory mají vliv na proces rozmnožování buněk, na syntézu bílkovin, pohyb řasinek v organismu, mají vliv na imunitní reakci. Klinická pozorování a výsledky výzkumu ukálaly, že u starších lidí se při požívání stravy obohacené zinkem značně zvýšila imunita.

V organismu zdravého člověka množství zinku dosahuje přibližně 0,003% (1,4 – 2,3 gramu). V průměru je nutno denně přijmout 10 – 20 mg zinku. Těhotné ženy mají zvýšenou potřebu zinku a musí denně přijmout 30 mg zinku. Zvýšenou spotřebu zinku mají i děti ve stadiu vývoje a růstu. Denně potřebují 10 mg zinku a pro kojence je nutný denní příjem 3,5 mg. V lidském organismu je zinek obsažen v kůži, vlasech, krvi, kostech, nehtech, játrech, ledvinách, slinivce, svalech a ve vnutřních orgánech.

Stopový prvek zinek je nutný a široce potřebný prvek v organismu člověka.

Zdroje zinku jsou také poměrně rozsáhlé. Dobrým zdrojem zinku je sušené mléko, játra, vajíčka a ryby. V množství zinku bezkonkurenčně vedou ústřice. V tkáních ústřice dosahuje obsah zinku více než 1000 mg/kg. Obecně se lépe vstřebává zinek, který je obsažen v masných produktech. Z rostlinných produktů je hodně zinku obsaženo v semínkách sezamu, limbových oříšcích a v jiných produktech ze semen. Semena obilnin obsahují mnohem více zinku, než semena opoupaná a vyčištěná. Nadbytečné množství kyselin rostlinného původu v potravě může být překážkou pro vstřebávání zinku v tenkém střevě.

V zemích, kde převažují potraviny rostlinného původu, kupodivu existuje také nedostatek zinku. Především se jedná o nevhodnou skladbu potravy. Podobný nedostatek zinku někdy nacházíme i u vegetatiánů. Potravní doplňky TIANSHI obohacené zinkem mají velký význam pro zlepšení zdravotního stavu člověka.

 

 

Bližší informace o užití a výsledcích působení lze podat ústně. Napište VÁŠ DOTAZ nebo POŽADAVEK a uveďte Vaše telefonní číslo, jak to bude možné, ZAVOLÁM VÁM ZPĚT  - napište nebo kontaktujte email, telefon